Akademia Edukacji Zawodowej oraz Stowarzyszenie Mediatorów Sądowych zaprasza na kurs

Zawodowy Mediator Sądowy – szkolenie podstawowe

Miejsce szkolenia – Poznań
Wymagania: Wykształcenie minimum średnie, niekaralność

Korzyści:
1. Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)
2. Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.
3. Szkolenie programowo zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. zawiera część teoretyczną i praktyczną
4. Ukończenie kursu umożliwia ubieganie się o wpis na listę członków stowarzyszenia.

6. Szkolenia na mediatora zawodowego sądowego i pozasądowego mogą być z  dofinansowaniem do 80%  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami z dofinansowaniem  to kliknij TUTAJ

i zarejestruj się jako uczestnik.

Dla osób które kurs chcą sfinansować całkowicie z własnych środków formularz zapisu jest na dole strony

Zawodowy Mediator Sądowy i pozasądowy- szkolenie podstawowe

 

Cel szkolenia:

1. Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.
2. Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych: rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych oraz w sprawach karnych i nieletnich

Grupa docelowa:

1. Naszą ofertę kierujemy do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów oraz zawodem mediatora.

2. Zapraszamy również pedagogów, trenerów, coachów, psychologów, prawników, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  menadżerów itp.

Materiały:
Zapewniamy materiały szkoleniowe dla uczestników kursu

Trenerzy:
Eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu mediacji – certyfikowani trenerzy mediacji , stali mediatorzy Sądu Okręgowego w Koszalinie, Słupsku i w Poznaniu

Program szkolenia podstawowego zawiera moduły z mediacji: rodzinnej, cywilnej i gospodarczej, karnej, pracowniczej, administracyjnej oraz z zakresu konstruowania treści ugody i zasad współpracy z Sądami

Formularz zgłoszenia

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy program kursu i pozostałe informacje organizacyjne.
Powiadom znajomych – dla grup uczestników (już od 3 osób) przewidujemy rabat w cenie.

Kontakt tel. 666 512 699  ekspertmediacji@wp.pl